söndag 4 december 2011

Extra medlemsmöte


I samband med julgranständningen hölls ett extra medlemsmöte. Två frågor avhandlades: Mötet beslutade att förtydliga reglerna för garage och förråd, så att alla medlemmar har tillgång till något av dessa. Dessutom valdes Hans Jacobsson in i styrelsen fram till stämman i april 2012, som ersättning för Johnny Johansson, som flyttat.

fredag 18 november 2011

Medlemsinfo november 2011Fönsterrenovering Karlavagnen
Under hösten inleddes ett projekt för att renovera fönsterkarmar i fyra lägenheter i Karlavagnen, och den utvalde entreprenören påbörjade arbetet. I samband med detta upptäcktes att även väggen kring karmarna var skadade vilket resulterade i att fönsterrenoveringen i stället blev ett större renoveringsprojekt som inkluderade reparation av hela väggen. I nuläget är väggen reparerad kring ett fönster och där sitter ett tillfälligt fönster i avvaktan på att nytt fönster finns tillgängligt. Status i nuläget är att nya fönster kommer att beställas som ersättning för de fönster som är för dåliga för att renoveras. Leveranstiden på dessa fönster är relativt lång så arbetet med fönsterrenoveringen kommer att återupptas efter vintern.

Ventilation i Orion 
Vi fick underkänt i den Obligatoriska VentilationsKontrollen. Vi har nu fått in offerter för att åtgärda detta. Det kommer att sättas upp en liten fläkt på taket, ett för varje lägenhet. I köket kommer köksfläktarna att ersättas ev en ”volymkåpa” alt. montering av kolfilter. Jobbet beräknas utföras under december-januari.

Avgiftshöjning
Åtgärderna ovan klassar vi som ”planerat underhåll” i budgeten och avsätter kr 150000:- för detta. Som en följd blir det en avgiftshöjning på 5% vilket ökar föreningens intäkter med kr 78915:- för 2012.

Säkerhetsdörrar & brevinkast i Karlavagnen
Styrelsen har fått förfrågan kring säkerhetsdörrar från boende i Karlavagnen. Vi har utrett frågan under hösten för att bl.a. få svar på den framtida hanteringen av brevbärningen. Tror vi att vi måste ha postboxar i st f. brevinkast? Vi har fått klagomål från posten på vara brevinkast. Vi har nu kommit till följande: Vi byter hellre brevinkast i befintliga dörrar. Om någon vill sätta in en säkerhetsdörr så skall den se likadan ut som dagens dörrar. Vi anbefaller Dalocs dörrar som har den säkerhetscertifiering som krävs. Kontakter med leverantör och montör av Daloc säkerhetsdörrar genom Lillemor Witzell.

Rönnbärsträden planterade
Efter några om och men så har vi nu fått rönnbärsträden i jorden. Det visade sig vara lite svårare än vi trott. Backen upp mot rektorsvillan består av ett tunt jordlager på berg. Placeringen fick anpassas där det gick att gräva.


/ Styrelsen för Brf Pålnäsviken, 2011-11-18.


fredag 30 september 2011

Rapport om stambyte


Här nedan kan du ladda ner ÅF:s (Ångapanneföreningens) rapport om stambyte i våra fastigheter.

torsdag 29 september 2011

Medlemsinfo sept/okt 2011Här kommer lite uppdateringar inför hösten.

Hittills i år har vi...
• Påbörjat arbetet med våra trädgårds- och utemiljöer genom att anlita Ulrika Sommar som trädgårdsdesigner. Hon har tagit fram en plan för var och hur insatserna ska göras. En trädgårdsgrupp har bildats och genom samarbete med Svenska Grund startar nu under september de två första stegen: byggandet av en trappa från Harbour House till Stenbocken, samt plantering av en rönnbärslund bakom Karlavagnen. Fortsättning följer.

• Vi har genomfört en vårstäddag med tilltugg. Uppslutningen var god och arbetet gick utmärkt. Det är viktigt att vi fortsätter att hålla samma höga engagemang, eftersom vi har stora områden att ta hand om. Våra insatser som medlemmar spelar stor roll för trivseln.

• Vi har arrangerat en lyckad och välbesökt pubkväll i Harbour House. Den nyinrättade festkommittén gjorde ett strålande arbete med tillställningen. Vi ser fram mot fler sådana.
• Vi har fått en ny medlem: Sofia Lindberg renoverar nu i Ringvägshamnen 2D. Välkommen hit!
Läget just nu...

• Vi har en stabil ekonomi som följer budget. Energiförbrukningen ligger på en jämn nivå.

• Vi har fått bakläxa på ventilationen i Orion och måste låta åtgärda detta under hösten.

• Vi utreder frågan om när och hur föreningen ska genomföra det stora stambytesprojektet. Som ett led i detta har styrelsen tagit in konsulter och nu finns en rapport färdig, framtagen av företaget Ångpanneföreningen (ÅF). Detta beslutsunderlag gör vi nu tillgängligt både som nedladdningsbar pdf här på hemsidan och i ett antal exemplar som finns att låna och läsa. Vi uppmanar alla medlemmar att läsa igenom rapporten snarast, så att vi i i samband med höststäddagen sön 16 oktober efter lunch kan hålla ett medlemsmöte för att prata om stambytet och försöka besvara era frågor.

Målet är att vi innan december ska ha kommit fram till hur och när stambytet ska genomföras.

Vi återkommer med kallelse, men som sagt: Boka in söndag den 16 oktober för föreningen! Vi startar med höststädning kl 09.00 och efter lunch träffas vi kl 13.00 för ett stambytesmöte.

Varma hösthälsningar / Styrelsen.

söndag 8 maj 2011

Vårstäddag 2011


8 maj vårstädade föreningen utemiljöerna och gjorde fint i tvättstugan. Här är några bilder från den lyckade dagen, signerade Mayne Pettersson.
torsdag 28 april 2011

Trädgårdsdesigner Ulrika Sommar


Under vintern har trädgårdsdesignern Ulrika Sommar arbetat med att ta fram förslag för en plan till förbättrade utemiljöer. Direkt efter årsmötet 27 april presenterade hon sina tankar.

Tanken är att föreningen allt eftersom, i mån av tid och ekonomi ska följa hennes idéer. En trädgårdsgrupp, där Pia Hollstensson är sammankallande sätter samman en prioriteringsordning för de olika delarna, totalt 10 punktet.

Här finner du den presentation som Ulrika Sommar gjorde på stämman, i PDF-form.

onsdag 27 april 2011

Ny styrelse efter stämman


Brf Pålnäsviken fick en delvis ny styrelse efter stämman den 27 april. PO Litström och Magnus Hammar avgick efter lång och trogen tjänst. Istället valdes Pia Hollstensson och Louise Hägerstedt in som suppleanter, medan Magnus Erksell och Jonny Johansson blir ordinare ledamöter.

Styrelsen består nu av:

Håkan Eklund, ordförande
Erik Norberg, sekreterare
Lillemor Witzell, ledamot
Magnus Erksell, ledamot
Jonny Johansson, ledamot
Louise Hägerstedt, suppleant
Pia Hollstenson, suppleant

tisdag 22 februari 2011

Trädgårdsträff genomförd


Onsdag 16 februari hade vi trädgårdsträff. Vår trädgårdsdesigner Ulrika Sommar visade bilder och berättade om sina projekt.

Vi pratade om olika sätt att utveckla vår utemiljö och bildade en trädgårdsgrupp som ska bistå Ulrika i arbetet att ta fram en plan för området. Pia Hollstensson är sammankallande, kontakta henne om du har tankar och idéer i dessa frågor.

Ulrika kommer att presentera sina tankar på årsmötet i april.

Se mer av Ulrikas projekt på hennes hemsida:

http://www.ulrikasommar.com

onsdag 2 februari 2011

Trädgårdsträff 16 februari

Välkommen att så lite nya frön!

Sedan ombildandet till bostadsrättsförening 2007 har inte mycket hänt i vår gemensamma utemiljö. Tid och kraft har upptagits av många andra frågor.
Men nu vill styrelsen sätta spaden i jorden och inbjuder därför till en träff om saken; hur ska vi förnya och förbättra grönområden och utemiljöer?

Alla medlemmar som är intresserade är välkomna med tankar och idéer till en första träff. Vad vill Du ha i området? Vad saknas? Vad kan göras bättre?

För att hålla ihop utformningen har styrelsen anlitat trädgårdsdesignern Ulrika Sommar. Hon berättar och visar bilder av spännande tänkbara lösningar.
Målet är att skapa en långsiktig utvecklingsplan. Vi har knappast råd att genomföra allt på en gång, men redan till våren kan vi sätta i gång med något.

Kom och var med om att utveckla området!

Vad: Trädgårdsträff
Dag: Onsdag 16 februari
Tid: kl. 19.00
Plats: Norbergs, Saltsjövägen 1C
Bjuds: Vin eller öl med tilltugg
Ta med: Dina idéer om vår utemiljö
Varma vårvinterhälsningar / Styrelsen.

lördag 22 januari 2011

Medlemsinfo januari 2011

Oförändrade avgifter
Som ni sett på avgiftsfakturorna så fortsätter vi med oförändrad avgift ett år till.

Omsättning av föreningens lån
Ett av våra lån (1 000 000:-) hade villkorsändringsdag 2011-01-10. Styrelsen beslutade att amortera 400 000:- samt att ha lånet knutet till tremånadersränta så att vi ev. kan fortsätta med amorteringar.

Radonmätning
Har pågått sedan oktober och avslutas för närvarande. Vi återkommer om resultaten.

Snöröjning
Styrelsen vill understryka vikten av att att alla medlemmar tar ett gemensamt ansvar för att hålla våra trappor fria från snö och is, samt att halkbekämpa när så krävs. För Karlavagnen gäller detta ytter-trapporna, för Orion och Stenbocken trapporna ner till respektive parkeringar. Hjälp även till att hålla fritt från snö och is kring våra soptunnor, annars riskerar vi att bli utan sophämtning. Skyfflar finns!

Gemensamma aktiviteter 2011

Föreningsstämma: onsdag 27 april kl 19.00 i PRO-lokalen i Neglinge (kallelse kommer)

Vårstäddag: söndag 8 maj kl 9.00-14.00 c:a

Pubkväll: fredag 17 juni kl. 18.00-24.00 (Ny aktivitet!)

Höststäddag: söndag 16 oktober kl 9.00-13.00 c:a

Julgranständning: 1:a advent söndag 27 november kl. 16.00


Festkommitté
Styrelsen vill ha avlastning vid genomförandet av våra aktiviteter. Vi behöver en festkommitté som fixar förtäring vid städdagar, stämman, pubkvällen och adventständningen. Vill Du bidra till trivseln?

Nya medlemmar
Lennart och Marianne på Saltsjövägen 9D flyttar i slutet av februari. Nya medlemmar är Bo och Ann-Katrin Beijer. Vi hälsar dem varmt välkomna till vår förening!

Våra världsomseglare
När detta informationblad delas ut hade våra världsomseglande medlemmar Eva Henning och Hasse Carlsson kommit fram till S:t Lucia i Västindien efter en månads segling från Kanarieöarna. Följ gärna deras resa på bloggen: http://sailingursaminor.wordpress.com/ där även deras position anges.


Med varma hälsningar / Styrelsen.