söndag 4 december 2011

Extra medlemsmöte


I samband med julgranständningen hölls ett extra medlemsmöte. Två frågor avhandlades: Mötet beslutade att förtydliga reglerna för garage och förråd, så att alla medlemmar har tillgång till något av dessa. Dessutom valdes Hans Jacobsson in i styrelsen fram till stämman i april 2012, som ersättning för Johnny Johansson, som flyttat.