Akut

Har ett större fel uppstått på t ex vatten eller avlopp, kontakta först föreningens kontaktperson.
Föreningen har ett samarbete med Nacka Drift och Skötsel AB. Kontaktuppgifter finns på deras hemsida: https://www.nackadrift.se/

Fastighetsskötsel
Har du frågor om underhåll, service och normala reparationer som är föreningens ansvarsområde, kontakta styrelsen. Vi har en underhållsplan, en prioriteringslista för turordningen efter vilken större underhåll ska genomföras.