Akut

Har ett större fel uppstått på t ex vatten eller avlopp, kontakta först föreningens kontaktperson.
Föreningen har ett samarbete med Nacka Drift och Skötsel AB. Pierre Söderholm nås på
070-7296292. Ulf Bergman på 073-5513745.

Fastighetsskötsel
Har du frågor om underhåll, service och normala reparationer som är föreningens ansvarsområde, kontakta styrelsen. Vi har en underhållsplan, en prioriteringslista för turordningen efter vilken större underhåll ska genomföras.