tisdag 10 december 2019

Styrelsen önskar en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År!

onsdag 22 maj 2019

Styrelse
Efter årsstämman i april (2019) har styrelsen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: 
Pia Hollstensson, Dominique Faymonville, Hans Önnerud och Erik Färnert
Suppleanter: 
Håkan Eklund, Anne-Marie Hjälmhed och Carolina Dingertz

Valberedningen: Mayne Pettersson och Eli Kristin Norberg
Trivselgruppen: Ingela Friman, Anne-Marie Hjälmhed, Carolina Dingertz och Anders Grönqvist