söndag 15 november 2020

Felanmälan för teknik som hör till föreningens ansvar kan nu göras för medlemmar via: palnasviken@gmail.com

fredag 18 september 2020

Gästrummet

 Gästrummet är tillgängligt att boka för medlemmar från och med 19 Juni enligt ett styrelsebeslut daterat 9 Juni.

Styrelse

Efter årsstämman i september (2020) har styrelsen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: 
Hans Önnerud, Dominique Faymonville, Anne-Marie Hjälmhed och Håkan Eklund
Suppleanter: 
Mats Andersson, Carolina Dingertz och Niklas Sydow

fredag 24 april 2020

Styrelsen har beslutat att tills vidare stänga gästrummet för bokningar pga Covid-19.