lördag 16 maj 2015

Styrelse 

Efter den senaste årsstämman har styrelsen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: Pia Hollstensson, Dominique Faymonville, Hans Önnerud och Erik Färnert

Suppleanter: Åke Johnsson, Claes Abrahamsson och Rolf Hammarstedt

Valberedningen: Mayne Pettersson och Håkan Eklund
Trivselgruppen:  Milada Jerabek, Annette Bergström och Irene Claesson