torsdag 28 april 2011

Trädgårdsdesigner Ulrika Sommar


Under vintern har trädgårdsdesignern Ulrika Sommar arbetat med att ta fram förslag för en plan till förbättrade utemiljöer. Direkt efter årsmötet 27 april presenterade hon sina tankar.

Tanken är att föreningen allt eftersom, i mån av tid och ekonomi ska följa hennes idéer. En trädgårdsgrupp, där Pia Hollstensson är sammankallande sätter samman en prioriteringsordning för de olika delarna, totalt 10 punktet.

Här finner du den presentation som Ulrika Sommar gjorde på stämman, i PDF-form.