torsdag 12 juni 2014

Ny styrelse 2014
Efter den senaste stämman har styrelsen följande sammansättning,

Ordinarie ledamöter:

Pia Holstensson
Dominique Faymonville
Hans Önnerud
Erik Färnert

Suppleanter:

Åke Johnsson
Vynn Hertzman Ericson
Claes Abrahamsson
Stort Tack till Trivselgruppen för en trevlig och väldigt lyckad Pubafton!
/Styrelsen