måndag 27 maj 2013

Ny styrelse 2013

Efter den senaste stämman har styrelsen följande sammansättning,

Ordinarie ledamöter:

Pia Holstensson
Dominique Faymonville
Adolph Hammer
Erik Färnert

Suppleanter:

Eva Henning
Nico Ericson
Stefan Sundberg

måndag 15 april 2013

Medlemsinfo april 2013
Stadgarna har förnyats och stambytet är igång. Separat information om arbetet delas ut veckovis.
Kallelse till ordinarie stämma har gått ut. Här följer lite övrig information: