torsdag 28 april 2011

Trädgårdsdesigner Ulrika Sommar


Under vintern har trädgårdsdesignern Ulrika Sommar arbetat med att ta fram förslag för en plan till förbättrade utemiljöer. Direkt efter årsmötet 27 april presenterade hon sina tankar.

Tanken är att föreningen allt eftersom, i mån av tid och ekonomi ska följa hennes idéer. En trädgårdsgrupp, där Pia Hollstensson är sammankallande sätter samman en prioriteringsordning för de olika delarna, totalt 10 punktet.

Här finner du den presentation som Ulrika Sommar gjorde på stämman, i PDF-form.

onsdag 27 april 2011

Ny styrelse efter stämman


Brf Pålnäsviken fick en delvis ny styrelse efter stämman den 27 april. PO Litström och Magnus Hammar avgick efter lång och trogen tjänst. Istället valdes Pia Hollstensson och Louise Hägerstedt in som suppleanter, medan Magnus Erksell och Jonny Johansson blir ordinare ledamöter.

Styrelsen består nu av:

Håkan Eklund, ordförande
Erik Norberg, sekreterare
Lillemor Witzell, ledamot
Magnus Erksell, ledamot
Jonny Johansson, ledamot
Louise Hägerstedt, suppleant
Pia Hollstenson, suppleant