fredag 18 november 2011

Medlemsinfo november 2011Fönsterrenovering Karlavagnen
Under hösten inleddes ett projekt för att renovera fönsterkarmar i fyra lägenheter i Karlavagnen, och den utvalde entreprenören påbörjade arbetet. I samband med detta upptäcktes att även väggen kring karmarna var skadade vilket resulterade i att fönsterrenoveringen i stället blev ett större renoveringsprojekt som inkluderade reparation av hela väggen. I nuläget är väggen reparerad kring ett fönster och där sitter ett tillfälligt fönster i avvaktan på att nytt fönster finns tillgängligt. Status i nuläget är att nya fönster kommer att beställas som ersättning för de fönster som är för dåliga för att renoveras. Leveranstiden på dessa fönster är relativt lång så arbetet med fönsterrenoveringen kommer att återupptas efter vintern.

Ventilation i Orion 
Vi fick underkänt i den Obligatoriska VentilationsKontrollen. Vi har nu fått in offerter för att åtgärda detta. Det kommer att sättas upp en liten fläkt på taket, ett för varje lägenhet. I köket kommer köksfläktarna att ersättas ev en ”volymkåpa” alt. montering av kolfilter. Jobbet beräknas utföras under december-januari.

Avgiftshöjning
Åtgärderna ovan klassar vi som ”planerat underhåll” i budgeten och avsätter kr 150000:- för detta. Som en följd blir det en avgiftshöjning på 5% vilket ökar föreningens intäkter med kr 78915:- för 2012.

Säkerhetsdörrar & brevinkast i Karlavagnen
Styrelsen har fått förfrågan kring säkerhetsdörrar från boende i Karlavagnen. Vi har utrett frågan under hösten för att bl.a. få svar på den framtida hanteringen av brevbärningen. Tror vi att vi måste ha postboxar i st f. brevinkast? Vi har fått klagomål från posten på vara brevinkast. Vi har nu kommit till följande: Vi byter hellre brevinkast i befintliga dörrar. Om någon vill sätta in en säkerhetsdörr så skall den se likadan ut som dagens dörrar. Vi anbefaller Dalocs dörrar som har den säkerhetscertifiering som krävs. Kontakter med leverantör och montör av Daloc säkerhetsdörrar genom Lillemor Witzell.

Rönnbärsträden planterade
Efter några om och men så har vi nu fått rönnbärsträden i jorden. Det visade sig vara lite svårare än vi trott. Backen upp mot rektorsvillan består av ett tunt jordlager på berg. Placeringen fick anpassas där det gick att gräva.


/ Styrelsen för Brf Pålnäsviken, 2011-11-18.