Styrelse

Styrelsen är organiserad i tre huvudsektioner: Ekonomi, Teknik och Administration, med en ordinarie ledamot och en suppleant i vardera grupp som fördelar arbetsuppgifterna sinsemellan. Utöver det finns det en sammanhållande ordförande.


Styrelsen träffas en gång i månaden. Tag kontakt med dem via kontaktformuläret eller på styrelsens mejl palnasviken@gmail.com om du har frågor, idéer eller vill anmäla något som inte fungerar.

Motioner till årsmötet, som normalt hålls i april, ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.

Styrelsen består f.n. av följande medlemmar, inklusive deras funktioner i styrelsen.

Ordförande 

Ordinarie ledamot: Johan Krallis Anell 


Ekonomi

Ordinarie ledamot: Dominique Faymonville


Teknik

Ordinarie ledamot: Hans ÖnnerudAdministration
Ordinarie ledamot: Anne-Marie Hjälmhed

Suppleanter
Carolina Dingertz (Administration)


Niklas Sydow (Teknik)

Mats Andersson (Ekonomi)