Styrelse

Styrelsen är organiserad i tre huvudsektioner: Ekonomi, Teknik och Administration, med en ordinarie ledamot och en suppleant i vardera grupp som fördelar arbetsuppgifterna sinsemellan. Utöver det finns det en sammanhållande ordförande.

Styrelsen träffas en gång i månaden. Tag kontakt med dem via kontaktformuläret eller på styrelsens mejl palnasviken@gmail.com om du har frågor, idéer eller vill anmäla något som inte fungerar.

Styrelsen består f.n. av följande medlemmar, inklusive deras funktioner i styrelsen.

Ordförande 

Johan Krallis Anell 


Ekonomi

Ordinarie ledamot: Christina Hartler

Teknik

Ordinarie ledamot: Hans ÖnnerudAdministration
Ordinarie ledamot: Anne-Marie Hjälmhed

Suppleanter

Dominque Faymonville (Teknik)


Mats Andersson (Ekonomi)