söndag 21 maj 2017

Styrelse
Efter årsstämman i april (2017) har styrelsen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: 
Pia Hollstensson, Dominique Faymonville, Hans Önnerud och Erik Färnert
Suppleanter: 
Åke Johnsson, Jan Nordvall och Håkan Eklund

Valberedningen: Mayne Pettersson och Bo Beijer
Trivselgruppen: Vynn Hertzman-Ericson, Ingela Friman och Claes Abrahamsson