måndag 15 april 2013

Medlemsinfo april 2013




















Stadgarna har förnyats och stambytet är igång. Separat information om arbetet delas ut veckovis.
Kallelse till ordinarie stämma har gått ut. Här följer lite övrig information: