måndag 15 april 2013

Medlemsinfo april 2013
Stadgarna har förnyats och stambytet är igång. Separat information om arbetet delas ut veckovis.
Kallelse till ordinarie stämma har gått ut. Här följer lite övrig information:


Vårstäddag söndag 28 april kl 10.00
I år genomförs vårstädningen i samarbete med Monumentets samfällighetsförening och Sjöuddens Tennisklubb, som utverkat tillstånd för trädfällning och beskärning. Utöver våra vanliga sysslor hjälper vi till att röja bort sly för att göra udden trevligare. Eftersom det är eldningstid kommer vi att bränna upp träavfall. Det bjuds även på grillkorv och dryck.

Pubkvällar fredag 14 juni & lördag 17 augusti 
I år har vi utökat pubkvällarna till dubbelt så många - två stycken - eftersom de senaste tillfällena varit så lyckade. Vi träffas som vanligt i Harbour house. Tid meddelas senare.

Förbud mot biltvätt
Styrelsen uppmanar å det strängaste alla att avstå biltvätt i garage och på uppfarter. Detta eftersom kemikalierna rinner rakt ut i Pålnäsviken via våra yttre avlopp. Från Karlavagnen ser man med blotta ögat på vattnet när någon har tvättat bilen. Avfettningsmedel löser dessutom upp asfalten och orsakar dyrbara markarbeten. Nacka kommun skriver:
”Inte nog med att de kemikalier som ofta används vid biltvätt är miljö- och hälsofarliga. Den smuts som tvättas bort från bilen består dessutom av föroreningar som fastnat på bilen. Dessa föroreningar innehåller en stor mängd giftiga ämnen. Bland annat tungmetaller som skadar både vår miljö och hälsa, bly orsakar skador på vårt nervsystem och kadmium förstör våra njurar och urlakar vårt skelett.”

Vårhälsningar / Styrelsen.