fredag 18 september 2020

Gästrummet

 Gästrummet är tillgängligt att boka för medlemmar från och med 19 Juni enligt ett styrelsebeslut daterat 9 Juni.

Styrelse

Efter årsstämman i september (2020) har styrelsen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: 
Hans Önnerud, Dominique Faymonville, Anne-Marie Hjälmhed och Håkan Eklund
Suppleanter: 
Mats Andersson, Carolina Dingertz och Niklas Sydow