måndag 8 oktober 2012

Medlemsinfo oktober 2012


Trapprenovering
Våra stentrappor utanför ingångarna är i behov av renovering. Vatten tränger in, fryser och spränger isär fogarna. Därför har styrelsen beställt hantverkare som fixar trapporna. Det kommer att ske under oktober. 

Extrastämma ons 24 oktober
Våra stadgar behöver förändras för att hänga med i lagstiftningen och vara tydliga inför det framtida stambytet. Med anledning av det kommer styrelsen att kalla till en extrastämma den 24 oktober. Vi kommer då även att informera om läget i stambytesfrågan.
Boka redan nu in ons den 24 oktober för att kunna delta. Mer information kommer.

Nacka Drift & Skötsel AB
Styrelsen har tecknat ett avtal med Nacka Drift & Skötsel AB, ett servicebolag som har två funktioner: dels hjälper de styrelsen att besikta hus och anläggningar för att vi ska kunna ta ställning till vilka åtgärder som behöver göras och dels erbjuder de er - alla medlemmar - hjälp med mindre och enklare servicetjänster i hemmet av det slag som ligger utanför föreningens ansvarsområde. Ta kontakt med dem för mer information om vad de erbjuder. Behåll det bifogade informationsbladet med telefonnummer och webadressen till NDoS!

Läcka åtgärdas
Ett rör har sprungit läck mellan Orions västra gavel och Karlavagnens baksida i höjd med tvättstugan. Det kan ge upphov till dålig lukt utomhus, mellan husen. Felet kommer att åtgärdas snarast möjligt.

Varma hösthälsningar! / Styrelsen, Brf Pålnäsviken