onsdag 27 april 2011

Ny styrelse efter stämman


Brf Pålnäsviken fick en delvis ny styrelse efter stämman den 27 april. PO Litström och Magnus Hammar avgick efter lång och trogen tjänst. Istället valdes Pia Hollstensson och Louise Hägerstedt in som suppleanter, medan Magnus Erksell och Jonny Johansson blir ordinare ledamöter.

Styrelsen består nu av:

Håkan Eklund, ordförande
Erik Norberg, sekreterare
Lillemor Witzell, ledamot
Magnus Erksell, ledamot
Jonny Johansson, ledamot
Louise Hägerstedt, suppleant
Pia Hollstenson, suppleant