lördag 22 januari 2011

Medlemsinfo januari 2011

Oförändrade avgifter
Som ni sett på avgiftsfakturorna så fortsätter vi med oförändrad avgift ett år till.

Omsättning av föreningens lån
Ett av våra lån (1 000 000:-) hade villkorsändringsdag 2011-01-10. Styrelsen beslutade att amortera 400 000:- samt att ha lånet knutet till tremånadersränta så att vi ev. kan fortsätta med amorteringar.

Radonmätning
Har pågått sedan oktober och avslutas för närvarande. Vi återkommer om resultaten.

Snöröjning
Styrelsen vill understryka vikten av att att alla medlemmar tar ett gemensamt ansvar för att hålla våra trappor fria från snö och is, samt att halkbekämpa när så krävs. För Karlavagnen gäller detta ytter-trapporna, för Orion och Stenbocken trapporna ner till respektive parkeringar. Hjälp även till att hålla fritt från snö och is kring våra soptunnor, annars riskerar vi att bli utan sophämtning. Skyfflar finns!

Gemensamma aktiviteter 2011

Föreningsstämma: onsdag 27 april kl 19.00 i PRO-lokalen i Neglinge (kallelse kommer)

Vårstäddag: söndag 8 maj kl 9.00-14.00 c:a

Pubkväll: fredag 17 juni kl. 18.00-24.00 (Ny aktivitet!)

Höststäddag: söndag 16 oktober kl 9.00-13.00 c:a

Julgranständning: 1:a advent söndag 27 november kl. 16.00


Festkommitté
Styrelsen vill ha avlastning vid genomförandet av våra aktiviteter. Vi behöver en festkommitté som fixar förtäring vid städdagar, stämman, pubkvällen och adventständningen. Vill Du bidra till trivseln?

Nya medlemmar
Lennart och Marianne på Saltsjövägen 9D flyttar i slutet av februari. Nya medlemmar är Bo och Ann-Katrin Beijer. Vi hälsar dem varmt välkomna till vår förening!

Våra världsomseglare
När detta informationblad delas ut hade våra världsomseglande medlemmar Eva Henning och Hasse Carlsson kommit fram till S:t Lucia i Västindien efter en månads segling från Kanarieöarna. Följ gärna deras resa på bloggen: http://sailingursaminor.wordpress.com/ där även deras position anges.


Med varma hälsningar / Styrelsen.