söndag 3 juni 2012

Tennisbanan rustas i juni


Nu påbörjas arbetet med att rusta tennisbanan på Sjöudden. Arbetet inleds 4 juni och pågår i ca 6 veckor. Det beräknas vara klart i mitten av juli. Se tidsplan nedan.
v 23 Markarbete
v 24 Markarbete
v 25 Asfaltering
v 26 Banan vilar
v 27 Banan vilar
v 28 Plexipaveläggning

Med anledning av detta kommer det att bli en del trafik utanför Karlvagnen och längs med stigen ut på Sjöudden. En yta mellan Karlavagnen och Harbour House kommer att användas för av- och pålastning, men hela området ska städas och återställas när arbetet är klart.

Projektet leds av STK - Sjöuddens Tennisklubb, en förening som bildats för ändamålet att rusta banan och  bedriva tennisverksamhet där. Föreningens upptagningområde är Saltsjöbaden. Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar. Insatsen på 20 000:- kan säljas vidare. När medlemskvoten är fylld kommer Monumentets medlemmar att erbjudas att ställa sig i kö för ev. framtida medlemskap.

I STK:s förhållningsregler står att ingen trafik eller parkering av klubbens medlemmar får förekomma utanför radhuslängan i Ringvägshamnen. Det är parkeringen i Ringvägshamnen som gäller.

En vattenmätare kommer att installeras för att mäta vattenåtgången från Brf Pålnäsviken till tennisbanan.

KF och STK har gemensamt märkt träd som vi vill ta bort i syfte att vårda skogen samt hålla området säkert. Träden kommer att markeras med plastband samt markeras på karta för kommunens godkännande och för att underlätta skogsarbetarnas arbete. Låt därför banden sitta kvar tills arbetet är slutfört.

Kontakta ordförande Lisa Nørøxe, lisa@noroxe.com för frågor eller för att anmäla intresse att bli medlem.