tisdag 22 maj 2012

Medlemsinfo maj 2012

Från bildandet av Sjöuddens Flottförening den 22 maj.

Styrelsen rapporterar:

• Vid årsmötet den 19 april 2012 valdes en ny styrelse. Den har nu konstituerat sig enligt följande:

Ordförande: Pia Hollstensson, 2 år
Ekonomi, ordinarie: Dominique Faymonville, 2 år
Ekonomi, suppleant: Stefan Sundberg, 1 år
Administration, ordinarie: Erik Norberg, 1 år
Administration, suppleant: Sofia Lindberg, 2 år
Teknik, ordinarie: Håkan Eklund, 1 år
Teknik, suppleant: Erik Färnert, 2 år

Pia tar alltså över ordföranderollen efter Håkan. Uppdelningen på de tre huvudområdena Ekonomi, Administration och Teknik är ny för i år. Tanken är att styrelsens arbete i fortsättningen ska underlättas genom tydliga roller och att vi ska sprida arbetsuppgifterna mellan ordinarie och suppleant på varje område.

• Vår nye representant i Samfälligehetsföreningen Monumentet blir Hans Önnerud.

• På trädgårdsdagen deltog 19 hushåll. Några hushåll har betalat in den frivilliga ledigavgiften. 

• En ny förening kopplad till vår Brf såg den 22 maj 2012 dagens ljus: SFF - Sjöuddens Flottförening, som inom kort kommer att lägga en bad- och bastuflotte vid den yttre bryggan. Styrelsen består av Erik Norberg, ordförande; PO Litström, kassör; Lea Kinnunen, ledamot och Anders Grönqvist, suppleant. Fortfarande finns några platser kvar innan kvoten på 20 medlemmar är fylld. Anmäl intresse snarast!

• Vi påminner om att vår pubkväll går av stapeln 15 juni i Harbour House.

• Sjöuddens Tennisklubb har bildats och arbetet med att renovera den gamla banan på udden beräknas starta den 4 juni och pågå ca 5 veckor. I juli ska alltså tennisspelandet vara i gång. Klubben har i sina regler infört skrivelser om förbud mot parkering av bilar och mopeder utanför Karlavagnen. Fordon ska lämnas på parkeringen i hamnen. Cykla till banan får man dock göra.

• Vill du styrelsen något? Använd då vår föreningsmejl palnasviken@gmail.com eller kontaktformuläret på hemsidan. Då tas ärendet emot och blir behandlat på rätt sätt.

Varma vårhälsningar,
Styrelsen.