söndag 3 juni 2018

Styrelse
Efter årsstämman i april (2018) har styrelsen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: 
Pia Hollstensson, Dominique Faymonville, Hans Önnerud och Erik Färnert
Suppleanter: 
Håkan Eklund, Anne-Marie Hjälmhed och Carolina Dingertz

Valberedningen: Mayne Pettersson och Eli Kristin Norberg
Trivselgruppen: Vynn Hertzman-Ericson, Ingela Friman och Anne-Marie Hjälmhed