söndag 1 maj 2016

Styrelse
Efter den senaste årsstämman i april har styrelsen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter: 
Pia Hollstensson, Dominique Faymonville, Hans Önnerud och Erik Färnert
Suppleanter: 
Åke Johnsson, Jan Nordvall och Håkan Eklund

Valberedningen: Mayne Pettersson och Bo Beijer
Trivselgruppen: Milada Jerabek, Annette Bergström och Irene Claesson