torsdag 5 juli 2012

Backspegel vid Orion


Sedan planket kom upp vid Orion har sikten vid utfart från Saltsjövägen 1 varit skymd.


Det har nu åtgärdats: en konvex spegel har satts upp, till gagn för både de som backar ut och de som kommer körande nerför backen. Alltså: en backspegel, i dubbel bemärkelse.