torsdag 19 april 2012

Ny styrelse 2012

Efter stämman 19 april har styrelsen följande sammansättning

Ordinarie ledamöter.
Pia Hollstensson
Håkan Eklund
Erik Norberg
Dominique Faymonville

Suppleanter:
Sofia Lindberg
Erik Färnert
Stefan Sundberg