måndag 13 oktober 2014

Styrelse

Styrelsen är organiserad i tre huvudsektioner: Ekonomi, Teknik och Administration, med en ordinarie ledamot och en suppleant i vardera grupp som fördelar arbetsuppgifterna sinsemellan. Utöver det finns det en sammanhållande ordförande.

Styrelsen träffas en gång i månaden. Tag kontakt med dem via kontaktformuläret eller på styrelsens mejl palnasviken@gmail.com om du har frågor, idéer eller vill anmäla något som inte fungerar.

Motioner till årsmötet, som normalt hålls i april, ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.

Styrelsen består f.n. av följande medlemmar, inklusive deras funktioner i styrelsen och mandatperioder.

Ordförande: Pia Hollstensson, 2012-2015.Ekonomi

Ordinarie ledamot: Dominique Faymonville, 2012-2015.Suppleant: Claes Abrahamsson, 2014-2015.

Teknik

Ordinarie ledamot: Hans Önnerud, 2014-2015.

Suppleant: Åke Johnsson, 2014-2015.

Administration

Ordinarie ledamot Sekr: Erik Färnert, 2014-2015.


Suppleant: VakantAdjungerad: Håkan Eklund, 2013