Egen service/manualer

Checklista:

I en bostadsförening skiljer sig ansvaret för boendet jämfört med en hyresrätt.
I stadgarna finns angivet vad som bostadsrättsinnehavaren att ansvarar för.
Se paragraf 5.

Vad kan man då som medlem göra för att bespara sig framtida problem och ev. utgifter?

Checklista egen service.
För att inte glömma så kan det vara en bra idé att göra detta i samband med byte till och från sommar/vintertid.

Här kommer en lista över underhåll/service som man kan göra själv (eller med hjälp av någon händig vän).

✓ Ventiler till ventilationskanaler. Dammsug med ”möbelborsten”.
✓ Filter friskluftsintag. Dessa är tvättbara. Gör ren regelbundet.
✓ Säkringsskåp. Motionera = stäng av/sätt på Jordfelsbrytaren som sitter vid elcentralen
✓ Brandvarnare. Kontrollera funktionen varje kvartal. Dammsug en gång per år. Byt batteri/byt varnare vid behov.
✓ Badrum. Golvbrunn: Rensa från hår och tvålrester.
✓ Motionera ballofixer, gäller även under diskbänken.
✓ Ventilationsfläkt i badrum. (finns endast i Karlavagnen). Halvårsvis rengöring.
✓ Tvättmaskin. Kolla slangar och anslutningar. Vatten på golvet efter tvätt? Kan vara brusten slang inuti maskinen!
✓ Kök. Diskmaskin. Kolla anslutningar. Känn att slangarna är torra i köksskåpet. Risk för smådroppande som sugs ned i golvet (ev. grannens tak).
✓ Kranar. Kolla för läck och dropp.
✓ Köksfläkt Franke non stop. Rengöring enligt instruktion.
✓ (För de som byggt om sitt kök och ersatt Frankefläkten). Kolla att ersättningsfläkten fungerar.
✓ Smörja fönstren.

Vattenskador är det värsta man kan råka ut för. Om ni ser vatten på golvet som kommer från värmeelementen, anmäl till styrelsen!

Årligt underhåll Fönster:
Smörjning 1-2 gånger per år krävs för att fönstren skall fungera och för att garantierna skall gälla.
Smörjningen gör man lättast när man ändå skall putsa fönstren och plockat rent så att båda bågarna går att öppna.

Fönstrets rörliga delar, 7 st., skall smörjas:

1 Vredet
2: 5 st. ”knoppar” (2 på passiva bågen, 3 på öppningsbågen)
3: Kipp dreh beslaget

Sprayolja att köpa t.ex. hos Tony på Saltsjöbaden centrum.
Världens minsta ”dutt” räcker!!